بید گل
اسامی 46 نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل 02 بهمن 1394
استان اصفهان

اسامی 46 نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه کاشان، آران و بیدگل

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...