بيمارستان فرخي
دو حادثه مشابه در یک محور 26 مرداد 1394
اورژانس 115 یزد

دو حادثه مشابه در یک محور

در محور دهشیر به سورمق طی 24 ساعت دو واژگونی اتفاق افتاد . ...

اخلاق در پزشكي 17 مرداد 1394
تقديم به همه پزشكان متعهد بويژه كادر درماني بيمارستان فرخي ( شهيد رهنمون )

اخلاق در پزشكي

محسن اختياري ...