بهمن
ليست ائتلاف اصولگرايان استان يزد 17 بهمن منتشر خواهد شد 15 بهمن 1394
در گفتگوی اختصای با یزدفردا اعلام شد"(1)

ليست ائتلاف اصولگرايان استان يزد 17 بهمن منتشر خواهد شد

...

دیدار استاندار یزد با خانواده شهیدان «حمید تقی زاده» و «حسین میرزایی» 08 بهمن 1394
2) سفرنامه شهرستان خاتم

دیدار استاندار یزد با خانواده شهیدان «حمید تقی زاده» و «حسین میرزایی»

استاندار یزد با سفر به شهرستان خاتم و حضور در شهر مروست با خانواده شهیدان «حمید تقی زاده رحمت‌آباد» و «پاسدار شهید حسین میرزایی» د ...