سرتیتر خبری
بهبود عملکرد مغز
مصاحبه اختصاصی: مواجهه با سکته مغزی از زبان متخصص مغز و اعصاب 05 آبان 1395

مصاحبه اختصاصی: مواجهه با سکته مغزی از زبان متخصص مغز و اعصاب

به منظور آشنایی با شیوه نوین درمان سکته مغزی موسوم "تی پی آی" در یزد، با بانو "دکتر الهه تقوایی" "متخصص مغز و اعصا