بهبهان
اسامی  نامزد  تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بهبهان، آغاجری 02 بهمن 1394
استان خوزستان

اسامی نامزد تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه بهبهان، آغاجری

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول 02 بهمن 1394
استان

اسامی 621 نامزدهای تائید و رد صلاحیت شده حوزه انتخابیه استان خوزستان+ جدول

نتیجه تایید صلاحیت ،ردصلاحیت ، عدم احراز صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس دهم ...