سرتیتر خبری
بخش خصوصی
منع رهبری از رقابت دولت با بخش خصوصی 01 آذر 1398 - 01:07

منع رهبری از رقابت دولت با بخش خصوصی

اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و ...

اساتید اقتصاد دانشگاه  مطرح کردند: تخلف در واگذاری ایران ایر تور؛ چرا خصوصی سازی در ایران شکست خورد؟ 15 مرداد 1398 - 18:58

اساتید اقتصاد دانشگاه مطرح کردند: تخلف در واگذاری ایران ایر تور؛ چرا خصوصی سازی در ایران شکست خورد؟

...

روایت جهانگیری از بدهی دولت به بخش خصوصی 24 مرداد 1395 - 12:13

روایت جهانگیری از بدهی دولت به بخش خصوصی

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به محدودیت های موجود در منابع برای اجرای طرح های وزارت نیرو اظهار کرد: دولت در راستای تعهدات خود دیگ ...

قنبري از در ِ بسته دولت به‌روي دلالان احمدي‌نژاد خبر داد شكست سلطان شكر 08 مرداد 1395 - 14:34

قنبري از در ِ بسته دولت به‌روي دلالان احمدي‌نژاد خبر داد شكست سلطان شكر

«اگر بخش خصوصی ذخایر غیرقانونی و نابجای خود را عرضه نکند، قطعا تا ماه آینده دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شود». ...