سرتیتر خبری
بخش خصوصی
منع رهبری از رقابت دولت با بخش خصوصی 01 آذر 1398

منع رهبری از رقابت دولت با بخش خصوصی

اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری را انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و ...

اساتید اقتصاد دانشگاه  مطرح کردند: تخلف در واگذاری ایران ایر تور؛ چرا خصوصی سازی در ایران شکست خورد؟ 15 مرداد 1398

اساتید اقتصاد دانشگاه مطرح کردند: تخلف در واگذاری ایران ایر تور؛ چرا خصوصی سازی در ایران شکست خورد؟

...

روایت جهانگیری از بدهی دولت به بخش خصوصی 24 مرداد 1395

روایت جهانگیری از بدهی دولت به بخش خصوصی

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به محدودیت های موجود در منابع برای اجرای طرح های وزارت نیرو اظهار کرد: دولت در راستای تعهدات خود دیگ ...

قنبري از در ِ بسته دولت به‌روي دلالان احمدي‌نژاد خبر داد شكست سلطان شكر 08 مرداد 1395

قنبري از در ِ بسته دولت به‌روي دلالان احمدي‌نژاد خبر داد شكست سلطان شكر

«اگر بخش خصوصی ذخایر غیرقانونی و نابجای خود را عرضه نکند، قطعا تا ماه آینده دچار ضرر و زیان هنگفتی می‌شود». ...