سرتیتر خبری
بازار مسکن
کارشناسان بازار مسکن : بازار مسکن؛ کاهش ۳۰ درصدی قیمت خرید و اجاره خانه در مناطق مرکزی تهران 17 مرداد 1398

کارشناسان بازار مسکن : بازار مسکن؛ کاهش ۳۰ درصدی قیمت خرید و اجاره خانه در مناطق مرکزی تهران

...

نسخه دولت برای زنده کردن بازار مسکن 09 مرداد 1395

نسخه دولت برای زنده کردن بازار مسکن

با توجه به اشباع ایران از مسکن لوکس و متوسط، نسخه دولت برای باز زنده سازی اقتصاد مسکن تقویت اقشار پایین جامعه و نوسازی بافتهای ناک ...