سرتیتر خبری
بازار مسکن
کارشناسان بازار مسکن : بازار مسکن؛ کاهش ۳۰ درصدی قیمت خرید و اجاره خانه در مناطق مرکزی تهران 17 مرداد 1398 - 16:20

کارشناسان بازار مسکن : بازار مسکن؛ کاهش ۳۰ درصدی قیمت خرید و اجاره خانه در مناطق مرکزی تهران

...

نسخه دولت برای زنده کردن بازار مسکن 09 مرداد 1395 - 15:02

نسخه دولت برای زنده کردن بازار مسکن

با توجه به اشباع ایران از مسکن لوکس و متوسط، نسخه دولت برای باز زنده سازی اقتصاد مسکن تقویت اقشار پایین جامعه و نوسازی بافتهای ناک ...