ايثارگران
برطرف شدن مشكلات دسترسي جانبازان به سالن هاي ورزشي 11 مرداد 1394
فرماندار يزد خواستار شد؛

برطرف شدن مشكلات دسترسي جانبازان به سالن هاي ورزشي

فرماندار يزد در جلسه شوراي مشورتي ايثارگران شهرستان يزد گفت: بايد شرايط استفاده از امكانات ورزشي را تسهيل نماييم تا جامعه ایثارگر ...