سرتیتر خبری
انتقال
نهضت تراکتور سواران شرق اصفهان پاسخ سید حسینی معاون استاندار یزد را داد 06 آذر 1395

نهضت تراکتور سواران شرق اصفهان پاسخ سید حسینی معاون استاندار یزد را داد

در ادامه بیانیه نهضت تراکتور سواران شرق اصفهان که روز گذشته برای چندمین بار متوالی آب را به روی یزد بستند آمده است ، یزد فردا از ه ...

پایان کار موسسه مالی  "ثامن الحجج"/سپرده‌گذاران "ثامن الحجج"برای دریافت پول های خود آماده باشند 09 بهمن 1394
ثامن الحجج تعطیل شد!!!!!!!!!!!!!!!

پایان کار موسسه مالی "ثامن الحجج"/سپرده‌گذاران "ثامن الحجج"برای دریافت پول های خود آماده باشند

"ثامن الحجج" نیز از دیگر موسسات غیرمجازی بو.د که با تخلف در مسایل مالی و فعالیت خارج از چارچوب و ضوابط بانک مرکزی چندی پیش دچار مش ...