سرتیتر خبری
انتقال
نهضت تراکتور سواران شرق اصفهان پاسخ سید حسینی معاون استاندار یزد را داد 06 آذر 1395 - 10:41

نهضت تراکتور سواران شرق اصفهان پاسخ سید حسینی معاون استاندار یزد را داد

در ادامه بیانیه نهضت تراکتور سواران شرق اصفهان که روز گذشته برای چندمین بار متوالی آب را به روی یزد بستند آمده است ، یزد فردا از ه ...

پایان کار موسسه مالی  "ثامن الحجج"/سپرده‌گذاران "ثامن الحجج"برای دریافت پول های خود آماده باشند 09 بهمن 1394 - 14:33
ثامن الحجج تعطیل شد!!!!!!!!!!!!!!!

پایان کار موسسه مالی "ثامن الحجج"/سپرده‌گذاران "ثامن الحجج"برای دریافت پول های خود آماده باشند

"ثامن الحجج" نیز از دیگر موسسات غیرمجازی بو.د که با تخلف در مسایل مالی و فعالیت خارج از چارچوب و ضوابط بانک مرکزی چندی پیش دچار مش ...