سرتیتر خبری
اعضای شورا
راز "راز سر به مهر استعفا و استیضاح" در کجاست ؟  (بخش دوم) 12 بهمن 1394 - 11:10

راز "راز سر به مهر استعفا و استیضاح" در کجاست ؟ (بخش دوم)

... سعید حسینی ... ...

تسریع در بهره برداری از کارخانه جنوب 10 بهمن 1394 - 15:58
در جلسه شورای اسلامی شهر یزد تاکید شد:

تسریع در بهره برداری از کارخانه جنوب

...