اطلاعیه
مهلت اخذ رای تا ساعت ۲۲ تمدید شد 29 اردیبهشت 1396

مهلت اخذ رای تا ساعت ۲۲ تمدید شد

بر اساس اطلاعیه شماره ۳۲ ستاد انتخابات کشور با موافقت وزیر کشور زمان اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و میان د ...