یادداشت

مهلت اخذ رای تا ساعت ۲۲ تمدید شد

مهلت اخذ رای تا ساعت ۲۲ تمدید شد
بر اساس اطلاعیه شماره ۳۲ ستاد انتخابات کشور با موافقت وزیر کشور زمان اخذ رأی در انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای اسلامی شهر و میان د ...

...

...

...

محل درج آگهی شما

رودررو

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم