استعداد
معرفی برنامه عصر جدید و نحوه شرکت در مسابقه 29 بهمن 1397 - 13:24

معرفی برنامه عصر جدید و نحوه شرکت در مسابقه

...

اطلاعات نخبگان استان در بانك جامعي جمع‌آوری شود 12 بهمن 1394 - 12:44
استاندار يزد تاکید کرد:

اطلاعات نخبگان استان در بانك جامعي جمع‌آوری شود

...