چرا دکتر میرمحمدی استاندار یزد نه؟

چرا دکتر میرمحمدی استاندار یزد نه؟

"انتخابات ریاست جمهوری پایان یافت و در کارزار انتخاباتی ،مردم ایران کاری کردند کارستان !!! ...
استاندار یزد:فرهنگ عمومي باید به مشاركت عمومي منجر شود

استاندار یزد:فرهنگ عمومي باید به مشاركت عمومي منجر شود

استاندار یزد با تأکید بر اینکه جدی بودن در اعمال قانون باعث فرهنگ شدن آن موضوعات می‌شود، افزود: فرهنگ عمومي باید به مشاركت عمومي م ...

...

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما

فیلم