ارتباطات و فناوری اطلاعات یزد
۱۰۰ درصد مدارس شهرهای یزد به شبکه ملی اطلاعات متصل است 26 مرداد 1399 - 17:21

۱۰۰ درصد مدارس شهرهای یزد به شبکه ملی اطلاعات متصل است

...