اخراج
"بحران کار در معادن طبس"600 کارگر اخراج یا بی کار شدند!!! 25 دی 1394
"بحران کار در معادن طبس"

"بحران کار در معادن طبس"600 کارگر اخراج یا بی کار شدند!!!

به ناچار شرایط اقتصادی موجب اخراج کارگران معادن طبس شده است/صدها کارگر معادن طبس طی دو ماه اخیر اخراج شدند؛ برخی معادن طبس هم تعطی ...