اختراع
کسب جایزه بنیاد ملی نخبگان از سوی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد 23 فروردین 1395 - 21:31
افتخاری دیگر برای دانشگاه یزد؛

کسب جایزه بنیاد ملی نخبگان از سوی عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

دکتر سعید حسنی، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد، از سوی بنیاد ملی نخبگان به عنوان استادیار جوان برتر دانش ...

ارائه  100 اختراع و طرح صنعتی در زمینه  لوازم خانگی به فن بازار 24 دی 1394 - 17:09
در سومین جلسه شورای هماهنگی فن بازار استان یزد مطرح شد:

ارائه 100 اختراع و طرح صنعتی در زمینه لوازم خانگی به فن بازار

...