سرتیتر خبری
اتاق فکر
ستاد راهبری شهر هوشمند در یزد تشکیل می‌شود 23 فروردین 1395 - 13:22
اتاق فکر استان با حضور نماینده منتخب مردم یزد و اشکذر تشکیل جلسه داد

ستاد راهبری شهر هوشمند در یزد تشکیل می‌شود

...

فارغ التحصیل علوم انسانی می توانند به کمک علم خود به تولید ثروت بپردازند 24 دی 1394 - 17:19

فارغ التحصیل علوم انسانی می توانند به کمک علم خود به تولید ثروت بپردازند

...

 ریاست مریم در شکار توریست‌های خارجی 26 آذر 1394 - 23:35

ریاست مریم در شکار توریست‌های خارجی

...