سرتیتر خبری
اتاق اصناف
حمید رضا قمی به عنوان نماینده رسمی اتاق اصناف در انتخابات شورای شهر یزد انتخاب شد 14 اردیبهشت 1396
کاندیدای اصناف برای شورای شهر مشخص شد

حمید رضا قمی به عنوان نماینده رسمی اتاق اصناف در انتخابات شورای شهر یزد انتخاب شد

در جلسه امروز پنجشنبه که با حضور روسای 60 اتحادیه صنفی برگزار گردید حمیدرضا قمی به عنوان نامزد رسمی اتاق اصاف برای انتخابات پیش رو ...

انتخابات 2 اتحادیه صنفی شهرستان یزد برگزار شد 25 آبان 1394

انتخابات 2 اتحادیه صنفی شهرستان یزد برگزار شد

...