سرتیتر خبری
اتاق اصناف
حمید رضا قمی به عنوان نماینده رسمی اتاق اصناف در انتخابات شورای شهر یزد انتخاب شد 14 اردیبهشت 1396 - 18:26
کاندیدای اصناف برای شورای شهر مشخص شد

حمید رضا قمی به عنوان نماینده رسمی اتاق اصناف در انتخابات شورای شهر یزد انتخاب شد

در جلسه امروز پنجشنبه که با حضور روسای 60 اتحادیه صنفی برگزار گردید حمیدرضا قمی به عنوان نامزد رسمی اتاق اصاف برای انتخابات پیش رو ...

انتخابات 2 اتحادیه صنفی شهرستان یزد برگزار شد 25 آبان 1394 - 12:01

انتخابات 2 اتحادیه صنفی شهرستان یزد برگزار شد

...