سرتیتر خبری
آبفا
برخي از شهروندان هنوز بحث کمبود آب را باور نداشته و آن را جدی نگرفته اند 09 خرداد 1395
مديركل مديريت بحران استان يزد:

برخي از شهروندان هنوز بحث کمبود آب را باور نداشته و آن را جدی نگرفته اند

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت : با توجه به وضعیت آب استان تلاش های صورت گرفته در بخش تولید و توزیع آب تنها یک بخش از کار است و ...

 بيش از 7000 مورد آزمايش كلرسنجي، باكتريوبيولوژي و شيمي فيزيك آب 23 فروردین 1395
توسط امور آبفاي ابركوه صورت گرفت :

بيش از 7000 مورد آزمايش كلرسنجي، باكتريوبيولوژي و شيمي فيزيك آب

در طول يك سال گذشته ، هفت هزار و 360 مورد آز