مس پشتیبان صنعتگران/ تولید ۲۴۰ هزار تن کاتد در اسفند

مس پشتیبان صنعتگران/ تولید ۲۴۰ هزار تن کاتد در اسفند
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: مس به عنوان یک صنعت بزرگ در کشور می تواند پشتیبان خیلی خوبی برای صنعتگران باشد. ...
درخواست ایجاد ۱۰۰۰شغل در رفسنجان و افزایش سطح رضایتمندی جوانان

درخواست ایجاد ۱۰۰۰شغل در رفسنجان و افزایش سطح رضایتمندی جوانان

امام جمعه رفسنجان گفت: انتظار ما از مس این است یک هزار شغل ایجاد کند که اگر در رفسنجان این میزان شغل ایجاد شود سطح رضایتمندی در بی ...
مس بدون محدودیت صنایع پایین دستی راه بیندازد

مس بدون محدودیت صنایع پایین دستی راه بیندازد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکت مس محدودیتی ندارد باید صنایع پایین دستی را راه بیندازد یا دیگران را در این خصوص حمایت کند. ...
حاصل دست هنرمندان دختر مدرسه سیدجلال مهدوی رفسنجان به روایت تصویر

حاصل دست هنرمندان دختر مدرسه سیدجلال مهدوی رفسنجان به روایت تصویر

دانش آموزان هنرستان دخترانه سیدجلال مهدوی هنر خود را به نمایش گذاشتند. ...

محل درج آگهی شما

اخبار ویژهمحل درج آگهی شما

محل درج آگهی شمامحل درج آگهی شما

یادداشت

محل درج آگهی شما