استاندار یزد با اشاره به ظرفیت های اقتصاد دانش بنیان در استان گفت: خوشبختانه شرایط اقتصادی استان به گونه ای است که در تمامی وجوه اقتصادی امکان فعالیت در حوزه دانش بنیان وجود دارد و آنرا در تمام این زمینه ها دنبال خواهیم کرد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری یزد، "محمد علی طالبی" در نشست شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی استان و با حضور اعضای این شورا برگزار شد، با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش بنیان گفت: معنی و مفهوم اقتصاد دانش بنیان تقویت یک بخش و تضعیف بخش دیگر نیست.
وی افزود: خوشبختانه شرایط اقتصادی استان به گونه ای است که در تمامی وجوه اقتصادی امکان فعالیت در حوزه دانش بنیان وجود دارد و آنرا در تمام این زمینه ها دنبال خواهیم کرد. 
طالبی با اشاره به نیروی تحصیل کرده استان به عنوان یکی از ظرفیت های توسعه اقتصاد دانش بنیان تصریح کرد : اقتصاد دانش بنیان، بستری برای استفاده حداکثری از ظرفیت های استان بوده و بهترین راهکار توسعه اقتصادی با توجه به محدودیت های استان است.
طالبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دستورالعمل های بانک مرکزی گفت: عموم این دستورالعمل ها برای کمک به واحدهایی که با مشکل روبرو هستند بوده و باید برای مشتریان خوش حساب نیز مشوق هایی در نظر گرفته شود.
 استاندار با اشاره به نیاز استان به کمیته ها و کارگروه هایی در حوزه صنعت و معدن و با اختیارات قانونی گفت: این کمیته ها می‌توانند موجب بررسی و رفع سریع چالش های صنعتگران و تولیدکنندگان استان شوند.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا