یزدفردا:جرارد پیکه، مدافع اسپانیایی بارسلونا مدعی شد نسبت به لباس رئال مادرید آلرژی دارد.  

 علاوه بر درخشش در مستطیل سبز، هواداران بارسلونا ب