یزدفردا :در ادامه دومین سفر فرداییان (یزدفردا) به شهرستان خاتم (هرات و مروست)   مسافت حدود 260کیلومتر تا جنگلهای باغ شادی هرات که  12 کیلومتر آن خاکی است طی کردیم.

 قسمتی از جنگلهای منطقه جهت نگهداری گونه های جانوری مخصوصا گوزن زرد فنس کشی و تحت نظارت و حفاظت محیط زیست شهرستان خاتم است .

برای حضور در محل باغ شادی  از دو مسیر  می توان حرکت کرد ،یکی از طرف هرات به جاده چاهک به طرف  باغ شادی (ایستگاه آتش نشانی منطقه باغ شادی)،دیگری از چاهک به فیض آباد و باغ معدن ( ایستگاه آتش نشانی باغ شادی)

 

منطقه حفاظت شده جنگل شادی با وسعتی معادل ۹ هزار هکتار از نوع جنگلهای زاگرسی و تنها منطقه جنگلی استان است. پوشش گیاهی این منطقه:بنه، بادام کوهی، کیکم، ارژن، آلوچه وحشی، درمنه، گون، شقایق وحشی و... است.

جنگل‌ باغ شادی (بنه و بادام کوهی) هرات: منطقه جنگلی باغ شادی در جنوبی‌ترین نقطه استان یزد در شهرستان خاتم واقع شده است و از لحاظ نوع، ترکیب و وسعت در استان منحصر به فرد می‌باشد ولی به دلیل شرایط اکولوژیکی حساس و شکننده منطقه و فشار بی‌امان و بسیار زیاد از سوی صاحبان دام‌ها، خسارات جبران‌ناپذیری به گونه‌های باارزش منطقه وارد شده است.

زیبایی در چند قدمی ماست کمی باید دقیق تر اطرافمان را ببینیم ،جنگل باغ شادي هرات واقع در شهرستان خاتم استان یزد در فروردین ماه با دشت شقايقهاي زرد و قرمزش دیدنی تر می شود

جالب است بدانیم به منظور بررسی تغییرات خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه جنگلی باغ شادی هرات در استان یزد در واکنش به آتش سوزی انجام شد. جهت انجام آزمایشات خاک تعداد 18 پروفیل در منطقه شاهد و 7 پروفیل در هر یک از مناطق سوخته شده حفر شد .

نتایج نشان داد که اثر منطقه بر درصد کربن، ماده آلی و ازت معنی دار بود. اثر عمق و اثر متقابل منطقه × عمق نیز بر درصد کربن، ماده آلی، فسفر و ازت معنی دار بود. مقایسه میانگین های صفات اندازه گیری شده نشان داد که درصد کربن، ماده آلی و ازت در مناطق سوخته شده به  طور معنی  داری بیشتر از منطقه شاهد بود

بنابراین نتیجه گیری شد، آتش سوزی در این مناطق باعث افزایش درصد کربن، ماده آلی و ازت شد و پیشنهاد شد، همزمان مطالعات تکمیلی اثر آتش سوزی بر فون و فلور خاک، امکان بروز فرسایش، تغییرات اکولوژیکی و جنگل شناسی مورد بررسی قرار گیرد.

و در روزی که فرداییان در منطقه باغ شادی بودند جنگل های منطقه عشایر نشین  از توابع شهرستان نی ریز که در مجاورت مرز منطقه حفاظت شده باغ شادی در خاتم قرار دارند طعمه حریق شد.مامورین اجرایی مستقر در منطقه باغ شادی پس از هماهنگی و اعلام خبر در معیت جوامع محلی  به منطقه اعزام شدند و با تلاش فراوان موفق به مهار آتش سوزی در خط مرزی استان فارس و یزد گردیدند.

در خصوص میزان وسعت و حجم خسارت وارده در آتش سوزی اخیر بدلیل اینکه عمده آتش سوزی در حوزه فارس بوده،موضوع در حال بررسی است. با توجه به کوهستانی بودن جنگل های باغ شادی و دشواری دسترسی به آنها از طریق ماشین آلات اطفاء حریق،تامین تجهیزات هوایی(نظیر چرخ بال و ....)برای مقابله با آتش سوزی الزامی به نظر می رسد.

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا