دومین  سفر یزدفردا به شهرستان خاتم (هرات و مروست) :

سردبیر  "در راستای معرفی استان به هموطنان و علاقمندان به گردشگری، یزدفردا با ثبت نام از علاقمندان عکاس استان  سعی دارد به تمام شهرستانهای استان سفر کرده و حاصل کار را به صورت نمایشگاههای تخصصی و همچنین انتشار در یزدفردا ارائه نماید  .

با توجه به هماهنگی به عمل آمده با فرماندار محترم و فردایی خاتم آقای مهندس محمد زاده رحمانی  و معاونت محترم گردشگری سازمان میراث فرهنگی استان آقای فاطمی
تعداد 20 نفر از علاقمندانی فردایی به عنوان همسفران فردایی  عازم سفر به شهرستان خاتم شدیم .

اولین سفر فرداییان در آبانماه سال 89 نیز یزدفردا با تفکر معرفی شهرستانهای استان با یک گروه چهار نفره متشکل از آقایان رضا برستانی ،محسن اختیاری به عنوان نویسنده و پژهشکر ومسعود ساکی و جلالی به عنوان عکاس به شهرستان خاتم انجام شده بود که سعی خواهیم کرد در گزارش پیش رو از تصاویر سفر قبلی هم استفاده شود .


حضور فردائیان در شهرستان های استان به نشست با فرماندار ومسئولین محدود نخواهد بود و با برنامه ریزی های صورت گرفته قصد داریم تا با هر حضور ،مناطق گردشگری و جاذبه های طبیعی آن شهرستان معرفی شود .

  نکته مهمی که برای یزدفردا ضروری و در راس برنامه قرار دارد انعکاس گوشه ای از سفر با موضوع آزاد در یزدفردا خواهد بود و کسانی که فرصت حضور ندارند،نیز  می توانند دغدغه های خود و مواردی که به نظرشان باید در این سفر ها مد نظر قرار می گرفته  از طریق ایمیل :info@yazdfarda.com    انعکاس داده تا انشالله در سفرهای بعدی لحاظ شده و با دستی پر از سفر شهرستان های استان   باز گردیم .

فردائیان مقیم هر شهرستان نیز می توانند با ثبت نام در یزدفردا در شهرستان همراه گروه باشند و با توجه به شناخت دقیق از اوضاع منطقه ما در دستیابی به اهداف سفر یاری دهند .

پیشاپیش
از همراهی  فرماندار فردایی  شهرستان خاتم تشکر نموده  و امید واریم که بتوانیم در انعکاس مشکلات شهرستان به مسئولین و انعکاس فعالیت های صورت گرفته   وهمچنین  توانمندی های شهرستان خاتم در گام بعدی قدم برداریم .

در پایان امید واریم دیگر شهرستان های استان نیز از پتانسیل های موجود رسانه های استان در جهت معرفی شهرستان خود و همچنین توانمندی های بالقوه استان به بهترین شکل استفاده نمایند .

در صورت وجود امکانات لازم جهت مخابره خبر گزارش تصویری سفر در شهرستان مورد نظر  به صورت آن لاین تقدیم فردائیان خواهد شد .

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا