خاتم ، نگین همیشه سبز استان یزد

قلعه محمد باقری هرات ساخته شده دوره زندیه

یزد فردا "یزدفردا :در ادامه دومین سفر فرداییان (یزدفردا) به شهرستان خاتم (هرات و مروست)در سفر به شهرستان خاتم در هسته مرکزی شهر هرات به  قلعه محمد باقری هرات ساخته شده دوره زندیه برخوردیم که قلعه ای است بسیار زیبا و شکیل که در بین مغازه های تجاری ساخته شده محصور است .

و البته داخل این قلعه نیز کاملا صاف و یکدست شده است و از بنا های قدیمی چیزی باقی نمانده است .

این بنا که در شهر هرات واقع شده، از دوره زندیه به جای مانده و بنایی است با پلان چهار ضلعی و قدمت 300 ساله که منصوب به « حاج محمد باقر » است و ساختمان های داخلی آن در اثر عوامل طبیعی و انسانی تخریب گردیده ؛اما سردر ورودی و برج های اطراف بنا که مرمت هم شده اند و هویت بخش نمای جدید شهر هرات است، در سال 82 نیز به ثبت رسیده است.

عکس از مجید دهقانی زاده و سید حسین دشتیسایت خبری یزد فردا


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا