مصطفی معصومی مدیر دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه‌ای یزد، در گفتگوی خود با دفتر روابط عمومی، ضمن تشریح فعالیت‌های واحد GIS این شرکت افزود: پروژه‌ی به‌روزرسانی GIS شامل 105 ردیف پروژه اعم از توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی DG، فتوولتاییک و دکل‌های بادسنجی از مهم‌ترین اقدام در سال‌جاری بوده است.

مصطفی معصومی مدیر دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه‌ای یزد، در گفتگوی خود با دفتر روابط عمومی، ضمن تشریح فعالیت‌های واحد GIS این شرکت افزود: پروژه‌ی به‌روزرسانی GIS شامل 105 ردیف پروژه اعم از توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی DG، فتوولتاییک و دکل‌های بادسنجی از مهم‌ترین اقدام در سال‌جاری بوده است.

مدیر دفتر برنامه‌ریزی فنی و برآورد بار شرکت برق منطقه‌ای یزد با بیان این‌که پروژه‌ی نظارت بر اجرا و به‌روز رسانی GIS، پروژه‌ی برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم GIS نیز انجام شده است؛ اظهار داشت: تهیه‌ی نقشه‌ی جدید GIS برق در شهریور ماه 93 مطابق با آخرین تغییرات تقسیمات سیاسی استان و وضعیت شبکه صورت گرفته است.

مهندس معصومی با اشاره به ارائه‌ي مقاله در کارگاه کشوری آموزش کاربردهای GIS تشریح کرد: در این کارگاه که از طرف شرکت برق منطقه‌ای یزد دو مقاله با عنوان «برنامه ریزی استراتژیک GIS» و «ماژول تعیین محل حادثه از طریق تعیین فواصل دکل‌های خطوط تا پست» توسط حسن صالحی‌وزیری کارشناس GIS این شرکت ارائه شد، مورد تقدیر مدیرعامل شرکت توانیر قرار گرفت.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا