یزد  ،  کارکنان بیمارستان مجیبیان با حضور درایستگاه شماره 5 این سازمان  مسائل ایمنی و طرز استفاده از خاموش کننده های دستی را فرا گرفتند .

این دوره آموزشی با حضور تعداد حدود 300 نفر از کارکنان این بیمارستان در 2 مرحله و از  تاریخ نونزدهم لغایت بیستم  شهریور بر گزار می گردد .

هدف از بر گزاری این دوره آموزشی  آشنایی پرسنل این بیمارستان با مسائل ایمنی ، شناخت انواع  خاموش کننده ها ،  روش های اطفاء حریق و  طرز استفاده از خاموش کننده های  دستی در لحظات اولیه حریق   بوده است . 

شایان ذکر است که آموزش تئوری  این دوره در  بیمارستان و دوره عملی در سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی  برگزار می گردد . 


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا