عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی و خدماتی و بهره برداری از طرح‌های منطقه بافت تاریخی یزد آغاز شد.

به گزارش یزدفردادر مراسمی با حضور اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار یزد، سرپرست منطقه بافت تاریخی، معاون فرماندار و مدیران شهرداری، عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی خدماتی و بهره برداری از طرح‌های اجرا شده منطقه بافت تاریخی با اعتبار ۱۵۸ میلیارد ریال آغاز شد.

در این مراسم طرح‌های کفسازی و بدنه سازی محلات ابوالمعالی، سرجمع، شاه ابوالقاسم، پیر وبرج، فهادان، ساماندهی منظر شهری و اجرای گذر لرد کیوان با اعتبار ۳۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال و پیاده روسازی خیابان آیت ا... کاشانی، محله خرمشاه، خیابان شهید رجایی، خیابان حضرت مهدی (عج)، خیابان سلمان فارسی با اعتبار ۲۳ میلیارد و ۱۵۰ میلیون ریال به بهره برداری رسید.

همچنین با حضور مسئولان مدیریت شهری، عملیات اجرایی طرح‌های کفسازی و بدنه سازی محله میرقطب، کوچه بیوک و بقعه دوازده امام لکه گیری آسفالت معابر، ساماندهی پارکینگ، مرکز کودک و خانواده، خرید مبلمان شهری و لوازم ورزشی با اعتبار ۱۰۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال آغاز شد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا