یزدفردا:  مجلسی ها در کنار مدیران توسعه گرا

🔵 مهندس تقی زاده : هدف ما در شرایط فعلی کشور توجه به توسعه در جهت رونق اقتصادی است
🔵 نایب رئیس مجلس شورای اسلامی : کشور نیازمند مدیران ارزش آفرین و اشتغالزا است
✅ سایت چادرملو:
http://chadormalu.com/
✅ واتساپ روابط عمومی
https://chat.whatsapp.com/FHR1zYpB18y9yeeDUaSfgH
✅ تلگرام روابط عمومی
https://t.me/chadormalupr
✅بازار سهام چادرملو
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=151311&i=18027801615184692

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا