محمدعلی طالبی استاندار یزد در پاسخ به سوال خبرنگار یزدفردا مبنی بر فعالیت مطب پزشکانی که ارتباطی به کرونا یا امور اورژانسی ندارند مانند کلینیک های زیبایی در ایام اوج کرونا و عمدتا با مراجعین غیربومی گفت: ادامه در متن خبر

 به دانشگاه علوم پزشکی یزد ماموریت داده شده است ضمن نظارت دقیق گزارش برخورد با چنین مواردی را ارسال کند.

همچنین استاندار یزد در مورد اداراتی که مصوبات ستاد مقابله با کرونا را رعایت نکنند گفت : تاکنون به مدیران چندین اداراه یزد تذکر داده شده و در صورت ادامه ممکن است همچون اصناف با آنان نیز برخورد شود

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا