نخستین جلسه انجمن عکاسان استان یزد دیروز با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد.

محسن خیرخواه، حسام چاوش، محمد هادی آخوندی، سید ابوالفضل وارسته، مهدی رضایی مهر، سجاد دهقانی، جلال قدکچیان، بهناز زحمتکش و محمد امین نادی از اعضای شرکت کننده در این نشست بودند.
پیگیری بیمه ی اعضای انجمن، راه اندازی کانال های ارتباطی و خبری اختصاصی انجمن، پیگیری محل دبیرخانه ی انجمن عکاسان یزد، تعیین نظام مدیریتی انجمن، هم اندیشی پیرامون عضو گیری و صدور کارت اعضا، برنامه ریزی اولیه برای راه اندازی تقویم فعالیت سالیانه ی انجمن عکاسان از موارد مطرح شده در این جلسه ی سه ساعته به شمار می رود.

اخبار مربوط به نشست ها و فعالیت های آتی انجمن عکاسان یزد به مرور و از طریق همین رسانه و دیگر منابع خبری اطلاع رسانی خواهد شد.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا