مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، گفت: پدیده فرونشست زمین و فروچاله علاوه بر خطر آمیز بودن، این پیام را به ما می دهد که آبخوان ها درحال نابودی است و با سازه ای ناپایدار روبه رو هستیم بنابراین کشاورزان باید در مدیریت برداشت آب جدی باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، «محمد کاظمی نسب» در سی و یکمین نشست شورای حفاظت منابع آب ابرکوه که با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای و دیگر اعضا برگزار شد اظهار کرد: باتوجه به تبعات خشکسالی ضرورت دارد دراین شهرستان برداشت آب در بخش کشاورزی مدیریت شود .

وی با اشاره به این که طرح برداشت حجمی آب کشاورزی با همکاری کشاورزان انجام می شود، گفت: با توجه به تداوم کم‌آبی، کشاورزان بهره‌وری بهتر از آب را باید مدنظر داشته باشند و با تغییر الگوی کشت، کشت محصول کم آبخواه و اجرای طرح‌های آبیاری نوین ، منابع آب را مدیریت کنند.

فرماندار ابرکوه خاطرنشان کرد: کشاورزی ابرکوه در تغییر الگوی کشت و استفاده از شیوه آبیاری نوین تلاش قابل توجهی انجام داده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد نیز در ادامه با بیان این که با برداشت بی رویه، سالانه سطح منابع آب، کاهش چشمگیری دارد، گفت: کشاورزان باید تا آخر فروردین ماه سال 99 خاموشی چاه های کشاورزی را مدیریت کنند.

وی اظهار کرد: سه هزارو ۶۰۰حلقه چاه کشاورزی در استان  وجود دارد و این درحالی است که وضعیت آب شانزده دشت استان ناپدار شده است و  چهار دشت استان شامل دشت یزد - اردکان و دشت ابرکوه، بهادران، چاهک و شهریاری دشت های ممنوعه بحرانی هستند.

جوادیان زاده تصریح کرد: ممنوعه به دلیل این که سطح آب زیرزمینی افت دارد و دشت ناپایدار شده و بحرانی به این دلیل که نشست زمین هم در این دشت رخ داده است.

وی با اشاره به این که میزان فرونشست زمین در منطقه رستاق 7 سانتی متر، احمدآباد اردکان 4 سانتی متر و حسین آباد ریسمانی نیز 2 سانتی متر در سال است، خاطرنشان کرد: پدیده فرونشست زمین و فروچاله علاوه بر خطر آمیز بودن، این پیام را به ما می دهد که آبخوان ها درحال نابودی است و با سازه ای ناپایدار روبه رو هستیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با بیان این که کشاورزان باید در مدیریت برداشت آب جدی باشند، گفت: طرح خاموشی چاه‌های کشاورزی ( تعادل بخشی آب ) در استان های همجوار هم اجرا می‌شود. 

وی در پایان یادآور شد: مدیریت مصرف باید یک برنامه چندساله باشد که اکنون این طرح در دستور کار شرکت آب منطقه ای یزد قرار دارد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا