برخی گلایه مندی ها و بررسی های میدانی حکایت از آن دارد که خدمات رسانی در حوزه ی معاونت خدمات شهری دچار افت کیفی و کمی شده است

 

اخیراً برخی از شهروندان گلایه مند شده اند که همچون همیشه به وضعیت نظافت عمومی در سطح معابر و محلات رسیدگی نمی شود. حتی برخی معتقد و مدعی هستند که از تعداد نیروهای ارائه دهنده ی این چنین خدمات کاسته شده و چند نیرو موظف و مجبور هستند تا نواحی وسیع تری را پوشش دهند و همین مسئله باعث شده تا به طرز محسوسی با صحنه هایی رو در رو شویم که حکایت از عدم نظافت دارد.

موارد بالا هم در پیام هایی که دریافت کرده ایم نمود دارد هم در برخی بررسی های میدانی به شکل کاملاً اتفاقی با آن ها رو در رو شده ایم.

سؤال از آقای صالحیان معاونت خدمات شهری:

1ـ کم شدن نیروهای عرضه کننده خدمات نظافتی در سطح معابر و محلات را تأیید می کنید؟

2ـ نظر شما با این ادعا که تعدادی نیروی ثابت این روزها مجبور هستند برای پر کردن جای خالی نیروهای تعدیل شده وسعت و شعاع بشتری را نظاقت کنند، چیست؟

3ـ آیا نظارت های پیگیر و جدی روی عملکرد پیمانکارانی که عهده دار رسیدگی به بهداشت و نظافت در سطح معابر و محلات هستند، وجود دارد؟

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا