یزد فردا :رييس دانشگاه علوم پزشكی يزد درپیامی فقدان پزشک شهیر یزد، جلال مجيبيان را تسليت گفت.

رييس دانشگاه علوم پزشكيی يزد درپ یامی فقدان پزشک جلال مجيبيان را تسليت گفت.
خبر رسید و چنان تلخ بود که بتواند جامعه پزشکی یزد را داغدار کند مردی از جنس باران که نخستین های بسیاری به همت و تلاش او در یزد رقم خورده، از میان ما پرکشید.
جلال مجیبیان، موسس اولین بیمارستان خصوصی در یزد و از پزشکان حاذق یزدی، که تاریخ پزشکی حرفه ای یزد با او و خدمات او آشناست.
برای خانواده فرهیخته وی به ویژه فرزندان گرانمایه که مسیر خدمت پدر را سرلوحه عمر و زندگانی خویش قرار داده اند، جامعه پزشکی و مردم فرهیخته دیار یزد، صبری جمیل آرزو می کنم.
امید آن دارم، زندگی ارزشمند مجیبیان، الگوی بسیاری از جوانان شیفته خدمت قرار گیرد دانش، مهارت، مدیریت و نگاه متفاوت آن بزرگوار از او مردی جامع و دوست داشتنی ساخته که در خاطره یزد و یزدی ماندگار است.

برای روزهایی که دیگر ملاحت قلمش نیست تا نوروز را به زیباترین شکل تبریک بگوید، متأسفم و بهشت برین را از خداوند منان برایش خواستارم.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا