یزد فردا :10 مرداد ماه چهلمين روز از فصل تابستان است كه ايرانيان اين روز را جشن مي گرفتند و آن را جشن چله تابستان يا چله تموز مي ناميدند.در قديم روزهاي بعد از نوروز را به دو چهل تقسيم مي‌كردند چل روز اول كه چله معتدل است و چل روز بعد كه روزهاي گرما است بعد از چله دوم چله تموز شروع مي‌شود. كه داغ ترين روزهاي سال است.

تموز در تقويم كهن ايراني گرم ترين ماه سال است. «چله بزرگ» يكي از جشن‌هاي ايراني بوده كه امروزه فراموش شده‌است اما در جنوب خراسان طولاني ترين روز سال را هنوز هم گرامي مي‌دارند اما نه با آن اهميتي كه براي شب چله زمستان يا يلدا قائل هستند. چهل يا چله تموز حدودا از اول تير ماه شروع مي‌شده و تا دهم مرداد ماه ادامه مي‌يافته است. معمولا شروع اين چهل روز با طولاني ترين روز سال شروع مي‌شود.


طولاني ترين روز سال
معمولا روزهاي اول تير و يا روز ۳۱ خرداد (۲۱ژوئن) طولاني‌ترين روز سال در نيم‌كره شمالي زمين است زيرا در اين روز خورشيد نسبت به روزهاي گذشته به اندازه بخشي از ثانيه بيشتر در آسمان باقي خواهد ماند و روز را طولاني تر خواهد كرد. به دليل اينكه سياره زمين حول محور خود با درجه ۵/۲۳ در حركت است طي روزي خاص از سال و با به حداقل رسيدن فاصله منطقه قطبي با خورشيد اين پديده كه به انقلاب تابستاني نيز شهرت دارد رخ مي‌دهد و در برخي از سال‌ها اين اتفاق ۳۰ خرداد (۲۰ ژوئن) رخ مي‌دهد و در برخي سال‌ها ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن)و يا اول تير ماه اتفاق مي‌افتد.

اين پديده براي گذشتگان نيز شناخته شده بوده‌است در ايران جشن نيلوفر و يا چله تموز با اين پديده ارتباط داشته‌است و در قديم علي رغم