کارشناس نظارت و بازرسی شبکه دامپزشکی شهرستان یزد گفت: در جریان بازدید از مراکز بسته بندی فراورده های خام دامی در شهرستان یزد در یکی از واحدهای مذکور شاهد وقوع تخلفات بهداشتی بودیم که به همین دلیل آن واحد از طرف شبکه دامپزشکی شهرستان یزد پلمپ شد.

کارشناس نظارت و بازرسی شبکه دامپزشکی شهرستان یزد گفت: در جریان بازدید از مراکز بسته بندی فراورده های خام دامی در شهرستان یزد در یکی از واحدهای مذکور شاهد وقوع تخلفات بهداشتی بودیم که به همین دلیل آن واحد از طرف شبکه دامپزشکی شهرستان یزد پلمپ شد.

مهندس جبار ملکی تصریح کرد: در این واحد، موارد تخلف از قبیل جعل لیبل مشخصات، عدم رعایت تاریخ مصرف و نداشتن مسئول فنی مشاهده گردید که صورتجلسه و جهت رسیدگی به دادگاه ارسال گردید.

وی در ادامه تصریح کرد: کارشناسان ادارات دامپزشکی به عنوان متولیان اصلی حفظ بهداشت و امنیت غذایی فراورده های خام دامی موظفند ضمن انجام بازدید های منظم و دوره ای از واحدهای تولید، فراوری و عرضه فراورده های خام دامی و بررسی شرایط بهداشتی آن ها، اقدام به شناسایی تخلفات و تذکر به صاحبان این مراکز نموده و رفع این موارد را پیگیری نمایند. علاوه بر آن بازرسین ادارات دامپزشکی مجازند در صورت مشاهده عدم رفع نواقص و تکرار تخلفات بهداشتی در یک واحد مورد بازرسی با همکاری نیروی انتظامی اقدام به پلمپ آن واحد صنفی نمایند.

ملکی امکان ادامه فعالیت این واحدها را مشروط به رفع نواقص بهداشتی مورد تذکر دانسته و گفت: صاحبان این واحدها با گذراندن مراحل قانونی و اجرای تعهدات در زمینه الزام به رعایت نکات بهداشتی در محیط کار خود می توانند با رفع پلمپ به فعالیت صنفی خود ادامه دهند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده ی هر گونه موارد مشکوک و یا تخلف بهداشتی، موارد را از طریق سامانه ارتباطی اداره کل دامپزشکی به شماره 1512 اطلاع رسانی نمایند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا