یزدفردا "حضور 361نفر برای رقابت در انتخابات شورای اسلامی شهر یزد خود حدیثی مفصل دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت .اما نکته مهم تر از آن وزن کشی افراد ثبت نام کننده است که خود برای آینده شهر یزد می تواند مثبت تلقی شود.

اینکه بعضی افراد قبل از ثبت نام و یا در حین تبلیغات انتخاباتی رای خود را 80 هزار یا 50 هزار و 15 هزار  می دانستند و یا عده ای با تلاش چهارساله خود تلاش نمودند که رای خود را تضمینی بخوانند و برای قرار گرفتن در لیست ها خود را سرلیست بدانند و یا عده ای که برای اینکه در این انتخابات پیروز انتخابات باشند چهارسال گذشته با موجه جلوه دادن اعمال خود سعی در اختصاص آرا مردم به خود نمایند و

و یاکسانی که به زمین و زمان تاختند تا با استفاده از ضعف دیگران برای خود رای دست و پا نمایند وهزاران یای دیگر که همه مردم در مواردی خاص به آنها اشاره می کنند و

یا انسانهایی که برای خلق خدا در شهر خدمت کرده و خود را برای خدمت داوطلب نموده بودند و هیچ زمان رای خود را پیش بینی نکرده و با کمترین هزینه خود را به مردم معرفی نمودند و سرنوشت خود را به مردم سپرده و رضای خود را رضای خلق سپردند .

همه این موارد می تواند در دور بعدی انتخابات شورا برای همه ما تجربه شود تا در رای دادن خود بیش از پیش دقت کنیم و انشالله با همت نمایندگان منتخب مردم شریف یزد چهار سال آینده ملت روسفید شوند و به انتخاب خود به عنوان انتخاب الگو برای تاریخ یزد نام ببرند .

یزدفردا در همین راستا اسامی نامزدین را براساس حرف البفا به صورت یکجا و به صورت حروفی منتشر خواهد کرد تا مردم دقیقا سهم خود در اداره شهر در آینده بهتر درک نمایند .

 

 

لیست نامزدهایی انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزد

 

نامزدهایی که نام خانوادگی آنها با حروف (ز)   شروع شده به همراه آرای اختصاص داده به هر نامزد

 ردیف  لیست کلی  نام  نام خانوادگی  نام پدر   تعداد آرا   رتبه براساس  رای
 169

محمدحسن

زاده جعفری

اكبر

848  217

-170

فاطمه

زارع بیدكی

اكبر

 17062  13

-171

محمود

زارع بیدكی

علی محمد

 573  263

-172

رامین

زارع زردینی

ناصر

 انصراف  انصراف

-173

وحید

زارع علی آبادی

عباسعلی

 559  265

-174

عباس

زارع گاریزی(شیخ عباس زارع - زارع زاده)

غلامرضا

 16103  15

-175

محمدرضا

زارع منش(محمد رضا چاهوكی)

عباس

 1996  117

-176

سعید

زارع میرك آباد

جواد

 1359  158

-177

امیرحسین

زارعی محمودآبادی

احمد

 263  307

-178

حجت

زحمت كش سردوراهی

محمدمهدی

 680  243

-179

مریم

زیلوباف

احمد

 1173  172

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

لیست نامزدهایی انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزد

 

نامزدهایی که نام خانوادگی آنها با حروف (س)   شروع شده به همراه آرای اختصاص داده به هر نامزد

 ردیف  لیست کلی  نام  نام خانوادگی  نام پدر  تعداد آرا  رتبه براساس  رای

-180

فضل اله

ساجدی

عباس

 انصراف  انصراف

-181

عاطفه السادات

سالاری

سیدعلی

 980  199

-182

محمدمهدی

سالاری

حبیب

 1952  120

-183

محمدرضا

سالك اردكانی

مهدی

 1353  159

-184

سیدمحمد

سجاد

سیدحسین

 7961  42

-185

سیدمرتضی

سجاد

سید کاظم

 7467  48

-186

محمدعلی

سرداری زارچی

قنبرعلی

 انصراف  انصراف

-187

سعید

سعادت مقدم

علی اصغر

 967  202

-188

سیدحسین

سعیدنامه

سید محمد

 7098  51

-189

محمد

سعیدی

میرزا احمد

 انصراف  انصراف

-190

علی

سعیدی راد

محمد

 986  198

-191

گیتی

سعیدی راد

محمدکاظم

 1000  197

-192

غلامعلی

سفید

محمدحسین

 34475  1

-193

حامد

سلطانی

احمدرضا

 2758  92

-194

ناصر

سلطانی اسمعیلی

علی

 583  260

-195

عباس

سلطانی گردفرامرزی

احمد

 انصراف  انصراف

-196

نادر

سلمانی سریزدی

حسن

 1625  32

-197

سعید

سلیمان زاده

میرزا علی اصغر

 2288  104

-198

ابوالفضل

سلیمی

محمدد

 2042  115

-199

محمدحسین

سلیمیان

محمدكاظم

 2402  101

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیست نامزدهایی انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر یزد

 

نامزدهایی که نام خانوادگی آنها با حروف (ش)   شروع شده به همراه آرای اختصاص داده به هر نامزد

 ردیف  لیست کلی  نام  نام خانوادگی  نام پدر  تعداد آرا  رتبه براساس رای

-200

محمد

شاكراردكانی

غلامرضا

 انصراف  انصراف

-201

محمدعلی

شاهنده

احمد

 1461  147

-202

رقیه

شایق

محمدعلی

 4649  68

-203

مرتضی

شایق

میرزا علی

 26734  4

-204

محمدعلی

شربی

احمد

 435  282

-205

محمدعلی

شرقی

حسین

 932  205

-206

سهیل

شریعتمداری نسب(شریعتمداری)

امیرمحمد

 1515  141

-207

حسن

شریف بیگی

علی

 750  232

-208

سعید

شریفی فرد

کاظم

 388  291

-209

كامران

شهبازی شوراخلو

مراد حاصل

 448  281

-210

محمد

شهرآبادی

مرتضی

 1372  157

-211

فرزاد

شهریاری فر

رستم

 انصراف  انصراف

-212

مجتبی

شیخ الاسلامی

محمد

 1006  194

-213

امیر

شیخعلیشاهی

حسنعلی

 820  221

-214

محمودرضا

شیخیان

محمد مهدی

 784  228

 

 

 

 

 

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا