زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

از وقتی عزیزی مردم را به 4 و 96 درصدی تقسیم کرد بنده‌زاده دائم سوالاتی مطرح می‌کند که عقل ناقص این زبان‌دراز به آن نمی‌رسد و نمی‌تواند پاسخگو باشد. مثلاً می‌گوید باباجان در کشوری که آمار حاشیه‌نشینان بستگی به نوع استفاده و نظر استفاده کننده دارد تفاوتش چهار میلیون نفر است و بعد صد سال نفهمیدیم پول‌های نفت ملت چند است و کجا میرود! چقدر بیکار داریم این 4 درصد را از کجا آورده‌اند و از کدام طایفه رانتخور هستند؟ باباجان بفرمایید لطف کنند سر راست بگویند 5 درصد تا مشتری شویم یا باز می‌پرسد ابوی جان! ما از کدوم دسته هستیم چهاری هستیم و یا نودوششی؟ کدوم خوبه؟ کدوم کلاس داره؟ بچه‌ها که در مدرسه می‌پرسند چی جواب بدهم؟ که بتوانم پزش را بدهم چون قبلا به بچه‌ها گفته بودم پدرم زبان‌دراز جزو مسوولان بالا بالا هست! دوباره نصفه شب بیدارمون کرده می‌گوید: بابا، بابا! زمان «اوسا محمود» می‌گفتند: تو امریکا مردم 1 و 99 درصدی هستند حالا ما بهتریم یا آنها بدبختهای ما کمتر هستند یا آنها!! نه بابا!! باعصبانیت گفتم: ای کاش حرف مفت هم کیلومتر می‌انداخت و مالیات هم داشت گرچه بعضی از مدعیان از جمله این زبان‌دراز! معاف از مالیات هم هستند ای ذلیل شوی بچه! ما را بیدار کردی پرت‌وپلا می‌گویم برو صبح بیا دیگرهم نپرس!!

زبان دراز

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا