زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

روزهای اولی که قلمم بشکند (البته منظور مدادم است) وارد آموزش‌وپرورش شده بودم دبیر مسنی بود که به شوخی می‌گفت از فلانی که خدمتگزار اتاق رییس اداره است پرسیدند حقوقت چنده؟ گفت من و جناب آقای مدیر جمعاً (سیصد وسی وپنج تومان ودو ریال) گفتند: چطور؟ گفت: دو رقم اول به مدیر محترم بابت حقوق و پاداش تعلق می‌گیرد و دو رقم بعدی هم من بابت حقوق می‌گیرم! عادلانه تقسیم شده حقوق اولی دو رقمی و حقوق من هم دو رقمی است و این کاملاً عدالت است!! توضیح زبان‌دراز: همانطورکه از متن هم معلومه این طنز اولاً عوامانه و منبع و صحت و سقم آن مشخص است که به نقل از زبان‌دراز می‌باشد درثانی مربوط به زمان و دوره‌ای می‌باشد که آن را دوره طاغوت می‌گفتند یا رژیم قبل می‌خواندند. این تذکر را دادم که خدای ناکرده مخالفان زبان‌دراز سندسازی نکنند یا ربط بدهند به مصوبه اخیر مجلس و حداکثر حقوق مدیران وحداقل دستمزد حقوق بگیران نه ابدا! گرچه اشتباه ازطرفین قابل برگشت هست!!

زبان‌دراز

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا