دکتر پاکزاد با ثبت نام در انتخابات شورای اسلامی شهر یزد سرنوشت خود را به آراء مردم شریف یزد سپرد و درصورت رای اعتماد مردم شریف یزد تلاش خود را برای پیگیری طرح های مناسب برای شهروندان یزدی و توسعه شهر یزد انجام دهد.

یزدفردا:سيد على پاكزاد مقدم که متولد مرداد ١٣٥٧ می باشد دكتراى دندانپزشكى از دانشگاه داندنپزشکی یزد فارغ التحصیل شد و به کار طبابت در رشته داندانپزشکی  مشغول شد .

وی همزمان با تحصیل و طبابت خود را از جامعه اطراف خود کنار نگشید وسعی کرد در امور اجتماعی وسیاسی نیز به سهم خود دخیل باشد .

وی با توجه به علاقه حضور فعال در جامعه در رشته علوم سیاسی مشغول به تحصیل شد و پس از اخذ لیسانس علوم سیاسی ارشد خود در این رشته را ادامه داده و در حال حاضر داشجوی  كارشناسى ارشد روابط بين الملل می باشد .
وی همچنین 4 دوره به عنوان رئيس هيات مديره شعبه يزد انجمن دندانپزشكان عمومى ايران از سال ١٣٨٥ تا كنون انجام وظیفه کرده است .
دکتر پاکزاد فعالیت در سمت های عضو هيات مديره سازمان نظام پزشكى شهرستان يزد از سال ١٣٨٨ تا  ١٣٩٢،عضو هيات مديره انجمن دندانپزشكان عمومى ايران از ١٣٨٩ تا ١٣٩٢،عضو هيات مديره شاخه يزد انجمن دندانپزشكى ايران از ١٣٨٥ تا ١٣٩٣ دو دوره،دبير تشكل دانشجويى توسعه و اعتدال دانشگاه يزد از ١٣٩٣ تاكنون ،رئيس ستاد دانشجويان و جوانان دكتر معين١٣٨٤ و مهندس موسوى  ١٣٨٨  را در کانامه فعالت خود دارد .

دکتر پاكزاد مقدم در جهت ارائه خدمات بهداشتی مناسب  به شهروندان اقدام به تاسیس  درمانگاه دندانپزشكى ايران در سال  ١٣٩١ کرد وبه عنوان مدیر عامل این درمانگاه تمالم هم و غم خود برای خدمت به همشهریانش به کار بسته است .

دکتر پاکزاد با ثبت نام در انتخابات شورای اسلامی شهر یزد  سرنوشت خود را به آراء مردم شریف یزد سپرد و درصورت رای اعتماد مردم شریف یزد تلاش خود  را برای پیگیری طرح های مناسب برای شهروندان یزدی  و توسعه شهر یزد  انجام دهد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا