یزدفردا :#کمپین_اگر_من_عضو_شورای_شهر_بودم یکی از کمپین های تشکیل شده جهت انخابات شورای شهر است که در آن فرهیختگان و اندیشمندان یزدی هرکدام راهکارهای خود را برای انتخاب بهترین افراد برای شورای اسلامی شهر را ارائه می دهند .

مطلب زیر توسط مهدی جاور  در این کمپین منتشر شده است که خواندنش خالی از لطف نیست .

مهدی جاور :خیلی ها معتقد هستند افرادی که وارد شورا می شوند باید از مسائل عمرانی و شهرداری بدانند و به این نظر احترام می گذاریم و در بخشی از شورای شهر مفید هم هست. اما آنچه می تواند شورای شهر را پویا نماید و شهر را آباد کند توجه به شادی مردم و فرهنگسازی در امور جاریه است.
پاسخ به نوشته خواهر بزرگوارمان که اشاره به  روضه خوانی کرده اند ،بگویم
در این راستا فرهنگسازی شده و در پوست و خون ماها ریشه دوانده و حکایت محرم و صفر است که خودجوش مراسم ها برگزار می شود اما روی سخنم به شورای شهر جدید است که اگر به شادی مردم توجه نکند نشاط و شادابی شهر بدون روضه و عزا هم در گوشه ای می ماندو حکایت غمگینی و غم زدگی پابرجا می ماند و این است به جای همدلی و همراهی و یاری رساندن به مسوولین همیشه توقع دارند وگاهی هم توقع شان به جا و قابل تأمل است.
امید آن که  به شادی و نشاط و شادابی مردم بیشتر توجه شود و بنا به گفته ی یکی از پزشکان حاذق یزدی و از جراحان برجسته ی شهرمان،متأسفانه آن قدر افسردگی دامن مردم شهر را گرفته که براساس آن بیماریهای متفاوتی را تجربه می کنند ودرد می کشند و تلف می شوند.
شهری شاد و یزدی آباد می تواند با همدلی و یک دلی نشاط و شادابی را به مردم هدیه کند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا