زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

خيلي‌ها دعا مي‌كنند كه «عاقبت به خير شويد» راستي يكي از بهترين دعاها هم همين عاقبت به خيري است كه گويا اين دعا تاكنون براي بعضي از دولتمردان ازجمله روساي مجلس و روساي جمهور چند دوره اخير به هدف اجابت نرسيده است. اول بر عرش بودند ولي آخرش بر فرش. اما معلمان وقتي بازنشسته مي‌شوند عاقبتشان به (خير) مي‌رسد. بفرماييد اين هم استدلال زبان‌درازانه؛ مثلاً از عاقبت به(خير)ي از معلم بازنشسته سؤال مي‌شود آيا عاقبت خانه خريده‌اي؟ جواب مي‌دهد: (خير). ازمعلم مي‌پرسند عاقبت توانستي پس‌اندازي داشته باشي يا سهام كارخانه خريداري نمايي؟ مي‌گويد: (خير). مي‌پرسند آيا عاقبت دختر و پسرهايت را مي‌تواني عروس و داماد كني؟ مي‌گويد: (خير). مي‌پرسند عاقبت توانستي ماشينت را نه شاسي بلند بلكه به يك مدل بالاتر تبديل كني؟ مي‌گويد: (خير). مي‌پرسند عاقبت حقوقت كفاف يك زندگي آبرومندانه مي‌دهد؟ مي‌گويد: (خير). مي‌پرسند: عاقبت بيمه‌ات طلايي شد؟ مي‌گويد (خير). بدان اميدكه زبان‌درازان و زبان دراززادگان به صف شوند و دعا كنند كساني كه اين‌گونه عاقبت بازنشستگان را عاقبت به (خير) كردند خداوند عاقبتشان را به (خير) كند. آمين يا رب العالمين.

زبان‌دراز

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا