زبان دراز هفته نامه آيينه يزد

از آن دسته از اكابر واعاظم كه معتقد به بگير و ببند و «اشدا» هستند استدعا دارد لطف كنند روي حقوق كاركنان و كارگران اعم از شاغل و بازنشسته دست خشونت خود را بگذارند. نكند آن هم رشد و توسعه يابد خوانندگان محترم حتماً مي‌فرماييد زبان‌دراز گرمازده شده يا قرص‌هايش را به موقع نخورده ولي استثناءً در كمال صحت اين را عرض مي‌كند و دليل و شاهد براي ادعايش دارد. اگر يادتان باشد راجع‌به استفاده از ويديو و ماهواره چه بشكن بشكن و بگير و ببند و بزن بزني بود و دست دشمن ديده شده بود و عده‌اي پا از اعدام پايين‌تر نمي‌گذاشتند. اگر قبل از برخورد قاطعانه دو سه درصدي از مردمان اين آلات مضره را داشتند حالا آمار رسمي پا از هفتادوپنج درصد پايين نمي‌گذارد. دنياي مجازي و... البته عرض كردم آمار رسمي كه معمولاً تخفيف هم مي‌دهند كه مشتري شويم حالا هم مهماني يا پارتي‌هاي مختلط و جوانان در صدر اخبار بگير و ببند قرار دارند حقير خانه‌نشين كه فكر نمي‌كرد روزي اصلاً پارتي مختلط جوانان وجود داشته باشد يا اگر هم باشد مثل ديگر امكانات در پايتخت و آن هم خيلي به‌ندرت وجود داشته باشد. پس از اجراي برنامه (اشدا) هر روزه شاهد اخبار برهم زدن و دستگيري شركت‌كنندگان درپارتي‌هاي شبانه آن هم مختلط و از همه مهم‌تر در مناطقي كه عده زيادي با اسم و محل آن آشنا نيستند هستيم كه اگر جمع بزنيم درصد وحشتناكي بدست مي‌آيد. گروه و دسته‌اي را عقيده بر اينست هرچه با شدت برخورد شد گسترش آن رو به رشد و مثل «وبا» همه‌جا گير مي‌شود حالا عرضم را تكرار مي‌كنم لطفاً حقوق زبان‌دراز را هم مورد «بگير و ببند» قرار دهيد، شايد رشد قابل ملاحظه‌اي داشته باشد.

زبان‌دراز

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا