یزدفردا:طلاق مانند عمل جراحي تمام جنبه هاي فرد را تحت تاثير قرار مي دهد و ريشه آن را بايد در موقعيت و انتظارات فرد از زندگي زناشويي جستجو كرد.

اكثر افراد به اميد زندگي بهتر ازدواج مي كنند و اگر غير از اين باشد اشتباه به نظر مي رسد ، براي بسياري از افراد زندگي پس از طلاق مانند ظرف شكسته اي است كه فرد براي ادامه آن بايد بتواند اجزاي شكسته آن را جمع آوري كند در اين دوره مي توان احساسات عميق عاطفي مانند ياس ، نااميدي ، انتقام ، مقابله به مثل و درماندگي را تجربه كرد.

بهترين تعبيري كه مي توان از سازندگي اين دوره ياد كرد ، نقاهت و بهبودي بعد از عمل جراحي است. طي كردن مراحل عاطفي بعد از طلاق بسيار دشوار است فرد ابتدا واقعيت را انكار مي كند و آن را نمي پذيرد و بعد با خشونت ديگران را براي وضعيت ناگوارش ملامت مي كند و روحيه مقابله به مثل و افسردگي يكي پس از ديگري به سراغش مي آيند تا سرانجام واقعيت را مي پذيرد.

نكته مهم اين است كه اجازه دهيم اين دوره بازسازي سپري شود و جنبه سركوب شده يا ناشناخته وجود فرد احيا شوند و او بتواند با اميدواري بدون احساس ياس و شكست به سوي آينده گام بردارد و عبور از اين وضعيت و رسيدن به استقلال تمام عيار روحي ، احتياج به زمان مناسب دارد و البته بهتر است كه فرد قبل از اين عمل فكر كند و تحقيقات نيز نشان داده است كه افراديكه پايه هاي ديني و اعتقاديشان سست و ضعيف است و نمي توانند مسائل را بررسي كنند بيشتر در اين مورد دچار آسيب مي شوند.

نگاهي عميق به مساله طلاق :

كساني كه به ازدواج تنها از نظر كامجويي فكر مي كنند و جنبه تقدس و ارزش خانواده را براي اجتماع را در نظر نمي گيرند دچار اشتباه شده اند زيرا ازدواج يك پيمان مقدس ديني و عاطفي است و طلاق بايد از قاموس اجتماع بشري حذف شود و چيزي جز مرگ نتواند باعث جدايي زن و شوهر از يكديگر شود.

طلاق با آنكه منفورترين حلال ها در دين اسلام به شمار آمده و اصل مساله طلاق ، يك ضرورت به حساب مي آيد اما اين ضرورت به حد اقل ممكن تقليل مي يابد كه به همين دليل در روايات اسلامي طلاق شديداً مزمت شده و از آن به عنوان مغبوض ترين حلال ها ياد شده است .

چنانچه در روايتي از پيامبر (ص) نقل شده است كه فرموده اند :هيچ عملي منفورتر نزد خداوند متعال از اين نيست كه اساس خانه اي در اسلام با جدايي (طلاق) ويران گردد و نيز در حديث ديگري پيامبر(ص) مي فرمايد ازدواج كنيد و طلاق ندهيد كه طلاق عرش خدا را به لرزه در مي آورد.

مشكلات بعد از طلاق براي خانواده ها :

1.مشكلات عاطفي : بدون شك مرد و زني كه سال ها يا ماه ها با يكديگر زندگي كرده اند در اثر جدايي از يكديگر دچار بحران هاي عاطفي شده و در ازدواج بعديشان نيز تاثيرات منفي به جا خواهد گذاشت كه فرد نسبت به آن با يك بدبيني و ديد منفي مي نگرد.

2.مشكلات اجتماعي : مرد يا زن پس از ازدواج نيز به سختي مي توانند ازدواج مجدد داشته باشند طوري كه باب ميل باطني آنها باشد و اگر فرزندي از ازدواج نخست نيز در ميان باشد اين امر سخت تر و بعيد به نظر مي رسد و طوري كه تا آخر عمر از اين موضوع رنج مي برند.

3.مشكلات فرزندان : اين موضوع به شكل بدتري خود را نشان داده و آسيب شديدتري براي فرد در پي دارد و كمتر ديده شده كه نامادري همچون مادر دلسوز براي فرد بوده و بتواند خلاء ها ي عاطفي فرزندان را كه از آغوش پر مهر مادر دور گشته اند را پر كنند و عكس اين موضوع نيز در مورد جدايي هر يك از والدين از فرزندان صادق است.فرزندان با وجود پدر و مادر مي توانند داراي شخصيت سالمي باشند و نبود هر يك از اعضاء مي تواند اثرات جبران ناپذيري بر روي شخصيت فرزندان تا آخر عمر به جاي بگذارد.

راه كارهاي پيشنهادي براي جلوگيري از طلاق :

1.مشخص كردن انتظارات و توقعات زوجين از يكديگر با توجه به توانايي هايشان

2.دوري از تجمل گرايي و اسراف در زندگي

3.پايبندي به اصول ديني و اخلاقي در زندگي

4.تقويت حس اعتماد بين زوجين

5.دارا بودن نقاط مشترك از لحاظ خانوادگي ، اقتصادي ، سطح تحصيلات و نگرش فكري – اجتماعي

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا