یزدفردا"محمدمهدی شرافت مدیرکل میراث فرهنگی استان با همراهی محسن ذاکری نیا معاون میراث فرهنگی این اداره کل و جمعی از مسئولین شهر شاهدیه از بافت تاریخی خاص و منحصر به فرد این شهر بازدید کردند.

 قلعه گردفرامرز، قلعه ابرندآباد و تعدادی از خانه های شاخص این شهر در محدوده بافت تاریخی آن از جمله مکانهایی بود که مسئولین این اداره کل از آن بازدید نمودند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا