یزدفردا"کارشناس مسئول اداره نظارت بر درمان دانشگاه از پلمپ سه مرکز فاقد مجوز دندانپزشکی و یک مورد ضبط کالا در سال جاری خبر داد

محمد حسینی زاده با اعلام این خبر افزود: طبق ضوابط، مراکز فاقد مجوزی که در امر پزشکی مداخله دارند مشمول این پلمپ شده و پس از گزارشهای دریافتی از سوی مردم و کارشناسان اداره مزبور، اقدامات قانونی جهت پلمپ این مراکز صوت می گیرد.

وی افزود: چنانچه مدارک و تجهیزاتی دال بر دخالت در امر درمان از سوی مراکز ارئه کننده خدمات به مردم، در اختیار این سازمان قرار گیرد، بلافاصله اقدامات قانونی جهت پلمپ صورت گرفته و پس از ارسال پرونده به دادگاه انقلاب و تعزیرات، چنانچه رای به ضبط کالا و تعطیلی محل صادر شود، در اسرع وقت این اقدام صورت گرفته و از ادامه فعالیت مرکز مرد نظر، جلوگیری بعمل می آید.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، سه دوره بازدید توسط کارشناسان انجام شده و علیرغم اینکه پروسه پلمپ، فرآیند طولانی و زمانبری است، اما اداره نظارت بر درمان دانشگاه با قاطیعت به موضوع رسیدگی کرده و تا وصول نتیجه نهایی،پیگیری های قانونی را انجام می دهد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا