یزدفردا"معاون فنی و امور عمرانی فرماندار يزد گفت: جدا سازي آب شرب از آب فضاي سبز و بازسازي شبكه توزيع اولين گام در مقابله با بحران كم آبي است.

جلسه شورای اسلامی شهرستان یزد به حضور معاون فنی و امورعمرانی فرمانداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و سایر اعضاء برگزار شد.

" امیر شاکری " در این جلسه بحران آب در استان و به ويژه شهرستان يزد را جدي دانست و اظهار داشت: به لحاظ قرارگيري يزد در منطقه خشك و نيمه خشك و با توجه به كاهش بارندگي ها مشكلات كمبود آب در يزد در چند سال گذشته بيشتر شده است .

معاون فنی وامور عمرانی فرماندار یزد با بیان اینکه استفاده بهینه و تأمین منابع آب پایدار از مهمترین راهکارهای مقابله با بحران بی آبی است افزود: اﻣﺮوزه اﻫﻤﯿﺖ آب در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ زﯾﺮا ﻓﻘﺪان آن ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﯽ را ﺑﺮاي جامعه در ﭘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ باید با ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي صحیح  درﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﯽ ﻣﺤﺪود و ﺻﯿﺎﻧﺖ از آن ، ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻻن و ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

 وی با تأکید بر جداسازی آب شرب از آب فضای سبز در شهر یزد گفت: در خصوص جداسازی اعتبارات مناسبی در سطح شهر یزد اختصاص یافته که امیدواریم شهرداري ها اهتمام جدي تري در اين راستا معمول دارند.

" شاکری " اضافه کرد: خوشبختانه با پیگیرهای مستمر فرمانداری و شورای اسلامی شهرستان آب پساب برای توسعه فضای سبز اختصاص یافته و مخزن  متر مکعبی نیز بدین منظور احداث شده است.

معاون فنی و امور عمرانی فرماندار یزد در پایان بر لزوم اطلاع رساني به مردم و فرهنگ سازي درخصوص استفاده بهينه در مصرف خانگي آب تأكيد نمود .

مدیرعامل آب و فاضلاب استان یزد در اين جلسه با ارائه گزارش از آخرين وضعيت تأمين و توزيع منابع آب شرب استان تصريح كرد: در سال زراعي 93 استان يزد با 43.5 درصد كاهش نسبت به سال قبل كاهش بارندگي را داشته كه اين باعث شد استان جزء كم بارش ترين استانهاي كشور شود .

" علی اسلامی " ابراز داشت: علي رغم كاهش بارندگي در سال گذشته ولي توزيع آبرساني به بهترين نحو ممكن صورت گرفته و با همكاري و همفكري مديران در حوزه آب شرب وضعيت شهر يزد به سطح قرمز و بحراني نرسيده است .

وي بر تعامل بين بخشي ميان دستگاههاي اجرايي تأكيد و خاطرنشان كرد در شركت آب و فاضلاب استان نگاه بخشي نداريم و ملاك عمل خدمت رساني هرچه بهتر به عموم شهروندان در اقصي نقاط استان مي باشد .

مديرعامل شركت آبفا در پايان توضيحاتي را در مورد قانون ايجاد تسهيلات براي توسعه طرحهاي فاضلاب و بازسازي شبكه هاي آب شهري را ارائه نمودند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا