یزدفردا:بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، به مجمع عمومی این سازمان اطلاع داده که پانزده کشور به دلیل پرداخت نکردن حق عضویت سالانه خود نمی توانند به عنوان یکی از اعضا در این مجمع رای بدهند.

از جمله این کشورها می‌‌توان به بحرین، ونزوئلا، لیبی و مالی اشاره کرد.

سخنگوی مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که ایران هم که یکی از این کشورها بوده شنبه گذشته، ۱۶ ژانویه، در پی رفع تحریم ها حق عضویت سالانه خود را پرداخت کرده است.

ونزوئلا، از تولید کنندگان عمده نفت، در حالی این حق عضویت سالانه را پرداخت نکرده که در حال حاضر از اعضای شورای امنیت سازمان ملل است و قرار است ماه آینده ریاست دوره ای آن را برعهده داشته است.

پرداخت نکردن حق عضویت سالانه بر رای کشوری که عضو شورای امنیت سازمان ملل است، تاثیری ندارد.

اما قرار گرفتن نام هر کشور در این فهرست بر وجهه آن در سازمان ملل تاثیر گذار است.

وزارت خارجه ونزوئلا تاکنون در این مورد اظهارنظری نکرده است.

سازمان ملل به پنج کشور که درگیر جنگ های داخلی و یا فقر شدید باشند علیرغم پرداخت نکردن حق عضویت اجازه می دهد که در مجمع عمومی رای بدهند.

گینه بیسائو، یمن و سومالی از جمله این کشورها هستند.
منبع: بی بی سی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سخنگوی مجمع عمومی سازمان ملل گفته است که ایران هم که یکی از این کشورها بوده شنبه گذشته، ۱۶ ژانویه، در پی رفع تحریم ها حق عضویت سالانه خود را پرداخت کرده است.

ونزوئلا، از تولید کنندگان عمده نفت، در حالی این حق عضویت سالانه را پرداخت نکرده که در حال حاضر از اعضای شورای امنیت سازمان ملل است و قرار است ماه آینده ریاست دوره ای آن را برعهده داشته است.

پرداخت نکردن حق عضویت سالانه بر رای کشوری که عضو شورای امنیت سازمان ملل است، تاثیری ندارد.

اما قرار گرفتن نام هر کشور در این فهرست بر وجهه آن در سازمان ملل تاثیر گذار است.

وزارت خارجه ونزوئلا تاکنون در این مورد اظهارنظری نکرده است.

سازمان ملل به پنج کشور که درگیر جنگ های داخلی و یا فقر شدید باشند علیرغم پرداخت نکردن حق عضویت اجازه می دهد که در مجمع عمومی رای بدهند.

گینه بیسائو، یمن و سومالی از جمله این کشورها هستند.
منبع: بی بی سی
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا