یزدفردا"سرویس اجتماعی"خبرهای پلیسی" با اجرای طرح شناسایی و دستگیری سارقان توسط ماموران انتظامی شهرستان یزد، 17سارق با 49 فقره سرقت طی هفته گذشته دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

به گزارش واحد دریافت پایگاه خبری یزدفردا " فرمانده انتظامی شهرستان یزد در این خصوص گفت: در راستای اجرایی كردن طرح مبارزه با سرقت و دستگیری سارقان خرد محلات و مناطق آلوده و جرم خیز، مأموران پلیس، طرح مبارزه با سرقت را در دستور كار قرار دادند.

سرهنگ "منوچهر نصیری " تصریح كرد: با اجرای این طرح در  هفته  گذشته، 17 سارق با  49 فقره سرقت دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.

 وی با بیان اینكه اجرای طرح های مبارزه با سرقت در سطح شهرستان یزد با جدیت ادامه خواهد داشت، گفت: شهروندان هشدارهای پلیس در رابطه با پیشگیری از انواع سرقت را جدی گرفته و پلیس را در راه مبارزه با سرقت یاری كنند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا