دکتر محمد رضا متوسل الحسینی با اعلام این خبر گفت: یکی از موضوعاتی که اداره کل دامپزشکی استان یزد در راستای مبارزه با بیماری های دامی و کاهش میزان مخاطرات ناشی از بیماری های مسری دام در این مقطع از سال در دستور کار خود قرار داده است مقابله با بیماری لامپی اسکین می باشد که یکی بیماری اگزوتیک است که از سال 92 اولین موارد بروز ان درکشور گزارش وتایید شده است.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان یزد اظهارداشت: بیماری اگزوتیک به بیماری اطلاق می شود که طی سال های قبل گزارشی از وقوع بالینی یا ردیابی عامل آن در کشور  وجود نداشته است. از سال 92 در استان های غربی کشور گزارشی از بیماری لامپی اسکین (lumpy skin) منتشر شد و به تبع آن در استان یزد نیز در همان سال  یک کانون مثبت در شهرستان ابرکوه ردیابی گردید. که بلافاصله اقدامات لازم برای مهار و ریشه کنی بیماری صورت پذیرفت.

این مقام مسئول یادآور شد: خوشبختانه با واکسیناسیون ، آموزش دامداران، اجرای برنامه های مبارزه باحشرات ناقل و کنترل هایی که صورت گرفت، کانون بیماری مهار شد و در سال 93 به واسطه ادامه اجرای دقیق و توأم با حساسیت برنامه پایش و کنترل بیماری در استان یزد بخصوص واکسیناسیون هدفمند جمعیت دام در معرض خطر (گاو وگوساله) هیچ مورد مثبتی از وجود این بیماری خسارتبار و واگیر گزارش نگردید. در همین راستا در سال 94 نیز همزمان با ایام ا.. دهه فجر طرح واکسیناسیون رایگان دام ها بر علیه بیماری لامپی اسکین در سطح استان اجرایی خواهد شد که با توجه به سابقه ی وجود کانون مثبت در شهرستان ابرکوه این شهرستان در اولویت اجرای طرح قرار خواهد داشت و انتظار می رود تا پایان سال و قبل از شروع فصل گرما و طغیان حشرات با پوشش واحد های صنعتی وبزرگ و مناطق دارای جمعیت بالای گاو گوساله. عملیات مذکور به پایان برسد.

وی در پایان تشریح کرد: بیماری لامپی اسکین یک بیماری تحلیل برنده با تظاهرات عمومی و جلدی است که باعث افت شدید اقتصادی دام و ایجاد عوارض مختلف برای واحدهای دامپروری می شود. عامل این بیماری نوعی ویروس است که به وسیله حشرات گزنده و انگل های خارجی به دام های سالم منتقل می گردد. لذا مبارزه با حشرات و انگل های ناقل با استفاده از سموم یا روش های بیولوژیکی از موارد مؤثر در پیشگیری از این بیماری به شمار می آید. مدإن

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا